esk lonice.cz
lonice1
esk kancel.cz
infolinkakoek
NKUPN KOK
0 - poloek
 
kancel
  • kategorie
  • Funkce lonice

  • nejprodvanj
  • Vyhledvn
Vraz

Cena
Oddlen
  • Pihlsit se
ID:
Heslo:
Zaregistrujte se
  • novinky na e-mail
novinky z esk
lonice na email.


27.11.2007

Lonici pibyly nové role,
 tato mí­stnost dnes neslouí­ jen k pasi­vní­mu, ale také k aktivní­mu odpoinku. Lonice pedstavuje svébytný prostor, kde se krom spánku a relaxace vnujeme také práci nebo koníkm. Práv proto bychom si na podobu lonice mli dát obzvlášt záleet.

U lka (postele) se nehodnotí­ pouze design jeho rámu, ale i kvalita
a druh materiálu. Nedílnou souástí lka (postele) jsou matrace, které by mli poskytnout pátei dostatenou oporu. Coby podklad se nejlépe osvily rzné druhy lamelových rošt. Naši nabídku tvoí­ pedevší­m vybavení lonice a odkládací­m nábytkem. Úloné prostory mohou mít v lonici mnoho podob. Rzné soustavy skí­nk a komod na osobní prádlo a po šatní skín, které mete libovoln kombinovat a sestavovat
podle vlastní­ fantazie.

ZPT ]